"


Nõuded trükifailile

Soovitame trükioriginaaliks PDF/X-1a standardile vastavat PDF faili.
Läbipaistvate kujundusobjektide puhul soovitame kasutada PDF/X-4 stardardile vastavat faili.

Värvitoonide kontrollimiseks on võimalik tellida proovitrükis. Kui trükise järeltöötlus eeldab voltimist, köitmist või stantsimist, saatke failiga kaasa ka makett, mis välistab võimalikud arusaamatused.Olulisemad asjad, mida pdf-i puhul tuleks jälgida:

• Värvid CMYK värviruumis.
• Piltide resolutsiooni sobivus valitud trükipaberiga (kaetud paber 300dpi).
• Kasutatud fondid on failis kaasas.
• Trükise kujundus e. puhas formaat asub täpselt lehekülje keskel.
• Lõikevaru on igas servas võrdselt 3-5 mm. Soovitav on faili nimes näidata kui palju lõikevaru on jäetud.
• Lõikemärke ega trükimärke ei ole lisatud.
• Enne meile saatmist on failid kontrollitud Adobe Acrobat Professional või Enfocus PitStop preflight abil.
• Faili nimi on tellimusega kergesti seostatav.