"Trükiettevalmistus

* Kujunduse mõõdud ja resolutsioonid: 1:1 (72 dpi) / 1:10 (360 dpi)
* Värvide kasutamine: CMYK
* Kujunduse faili formaat: .PDF / .TIFF
* Värvide arv ja kasutatud värvisüsteem vastavad tellimusele.
* Piltide resolutsioon sobib valitud trükipaberiga, kaetud paberi puhul 300 dpi.
* Pildid peavad kindlasti olema kasutatud värvisüsteemis.
* RGB-formaadis pildid ei ole aktsepteeritavad.
* Kasutatud fondid on failis kaasas.
* Trükise kujundus ehk puhas formaat asub täpselt lehekülje keskel.
* Soovitame jätta kujundustel kõikidest äärtest ilma oluliste kujunduselementideta (nt. tekst) ruumi.
* Ofsetis trükkides on lõikevaru igas servas võrdselt 5 mm. Failinimes märkida lõikevaru, s.t 5mm.
* Digitaalselt trükkides on kõik tekstid konverditud.
* Lõikemärke ega trükimärke ei ole lisatud.
* Sobiv on composite pdf.
* Faili nimi on tellimusega kergesti seostatav.
* Värvitoonide kontrollimiseks on võimalik tellida A4–A2 formaadis digiproof.
* Kui trükise järeltöötlus eeldab voltimist, köitmist, stantsimist või muud järeltöötlust,
saatke failiga kaasa ka digitaalne või paberist makett, et välistada võimalikke arusaamatusi järeltöötlusel.