" 
TEENUS KOGUS HIND


Nr. 1

Hinnapakkumise koostamine

* Rakendub vaid juhul kui hinnapakkumise koostamise ajakulu ületab 3 h.

* Ei rakendu Lepingulistele ja
üle 3 tellimuse teostanud Klientidele.


Reklaamide paigaldamine

* sise- ja välireklaamide paigaldus

- valguskastid
- sise- ja välireklaamtahvlid
- reklaamtablood

Turundusplaan

- Toote või teenuse süvaanalüüs
- Kliendigrupid
- Kliendi vajadused
- Eesmärgid
- Situatsioonianalüüs
- Turu-uuring / Konkurendianalüüs
- Olemasolevad Kliendid
- Uue Kliendivoo tekitamine
- Turunduse suhtlemisstrateegiad
- Hinnapoliitika
- Käivitamisstrateegiad


Meediaplaan


- Turunduskanalite jaotus
- Turundamise ajaperioodid
- Turunduskanalite maksumus
- Turunduskanalite tootlikus


Meediaplaneerimine

* meediaplaani koostamine

* turundusplaani koostamine

* meediaplaani kava koostamine

* meediamonitooring

* meediauuringud

* meediajälgimine

* meediaanalüüsid

* meediaseire

* meediakonsultatsioonid

* kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine

* kampaaniasarjade / müügikampaaniate väljatöötamine

* meediavahendus

* meediareklaami planeerimine

* meediareklaami ost

* tarbijamängud

* reklaampindade ost

* meediaplaneerimine

* suhtekorraldus / meediasuhted

* loovlahenduste väljatöötamine

* turundus- ja müügiprotsesside
korraldamine

* meediakonsultatsioon

* küsitluslehed / küsitluste koostamine ja küsitluste korraldus / läbiviimine

* meediaost

* strateegiline partnerlus

* turundusaudit

* meedia monitoorimine

* meediamonitooring

* infomeedia
(infokataloogid, internetikataloogid, online andmebaasid, infotelefonid)

* levitussüteemi väljatöötamine

* eelanalüüs / lõpptulemuse analüüs

* ostukäitumise analüüs

* turundus- ja müügikampaaniate korraldus

* kommunikatsiooni- ja loovlahendused

* turuanalüüs / turu-uuringud

* Soovitusindeks - Kui ei küsi, siis ei tea!
uurime välja mida arvavad Teie toodetest / teenustest Teie Kliendid?

* kaubamärgi teadlikkuse suurendamine

* castingute korraldamine

* digitaalmeedia reklaami
planeerimine ja ost

* projektijuhtimine

* massiüritused - täisteenus
projekteerimine, tehniline korraldus

* meediamonitooring
- eraisikud / juriidilised isikud
- üleriigilised ajalehed
- regionaalsed ja kohalikud ajalehed
- ajakirjad
- kliendi- ja infolehed
- uudisteagentuurid
- portaalid ja uudistegrupid
- telekanalid
- raadiokanalid

* meediaanalüüs
eraisikud / juriidilised isikud

* reklaam installatsioonide
projekteerimine ja tootmine


Aitame Teil:

- jälgida ja hinnata Sinu organisatsiooni puudutava informatsiooni levikut meedias

- olla kursis konkurentide, klientide ja partnerite tegevusega

- jälgida ja hinnata meediakampaaniate kulgu ning pressiteadete levikut

- kiirelt reageerida tekkinud kriisisituatsioonidele

- jälgida tegevusvaldkonna arengut

- jälgida ja analüüsida avalikustatud arvamust ning hinnata selle muutusi organisatsiooni huvitavates küsimustes

- jälgida organisatsiooni tegevust mõjutavaid üldisi muudatusi ja arenguid seadusandlikus, sotsiaal-kultuurilises, poliitilis-majanduslikus jne. kontekstis.Tellimine:

info@masskampaaniad.net
+372 656 9176
+372 561 89 608
1 h
1 töömees1 tk


1 tk1 h

 
5 €
10 € / h500 €


200 €15 €PORTFOOLIO  l  Meediaplaneerimine

 

 


* Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta hinnakirja sellest eelnevalt ette teatamatta!
* Teenustele 1-17, 30, 31 käibemaksu ei lisandu. Teenustele 18-29 lisandub käibemaks 20%.