"
TEENUS KOGUS HIND


Nr. 54

Konsultatsiooniteenused


* turundusalane konsultatsioon
* ärialane konsultatsioon
* juhtimisalane konsultatsioon
* turundusstrateegiad
* kvaliteedianalüüs
* arenduskontseptsioonid
* teostuvusuuringud
* tasuvusuuringud
* kvaliteedistandardite väljatöötamine
* strateegiline nõustamine
* ettevõttele / brändile / tootele / teenusele sobiva nime leidmine
* klienditeeninduskvaliteedi
analüüs + ettepanekud
* tootekvaliteedi
analüüs + ettepanekud
* teenusekvaliteedi
analüüs + ettepanekud


1. Turundus ja Müük


* Turunduskampaaniate tasuvuse
ja tulemuslikkuse arendamine
* Üldstrateegia analüüs
* Segmendistrateegiate loomine
* Turunduse, müügi ja teenindusprotsesside
kaardistamine ja arendamine
* Müügiprotsessi arendamine
* Tasakaalustatud mõõdusüsteemi loomine müügitiimile ja ekspordikava loomine
* Kliendi valiku- ja ostuprotsessi kaardistamine ja analüüs
* Klientide segmenteerimismudel
* Kliendihaldusprotsessi arendamine
* Kliendiinfo haldus
* Müügiorganisatsiooni võimekuse arendamine
* Müügiprotsessi efektiivsus
* Kliendisuhete süva-analüüs
* Kliendistrateegia
* CRM rakendamine
* Ettevõtte strateegia analüüs, müügiprotsessi efektiivsus
* Ettevõtte müügistrateegia arendamine, müügieesmärkide kokkuleppimine, nende saavutamiseks vajalike kriitiliste edutegurite ja mõõdikute määramine
* Eristumise strateegia - kes on peamised konkurendid, kuidas nendest praegu eristutakse, millised on võimalused paremaks eristumiseks et suurendada ostjate lojaalsust
* Klientide lojaalsuse suurendamise strateegiad
* Ristmüügi võimaluste analüüs
* Ristmüügi taktikad
* Kliendisuhete juhtimise taktikad
* Klientide vajadus- ja väärtuspõhise segmenteerimise mudeli koostamine
* Kliendifookuse ja teeninduse fookuse määratlemine
* Ennustamise mudel


2. Klienditeenindus

* Klienditeeninduse protsesside arenguprogramm
- protsesside kaardistamine
- analüüs
- mõõtmine
- kliendikesksuse arendamine
* Kliendistrateegiate koostamine
* Muudatuste juhtimine
* Huvigruppide juhtimine
* Kliendirahulolu mõõtmine
* Klienditagasiside hankimine
ja selle kasutamine
* Kliendisuhete kasumlikkuse suurendamine
* Klientide lojaalsuse suurendamine
* Kasumlik eristumine konkurentidest
* Meeldejäävate kliendikogemuste väljatöötamine


3. Juhtimine ja Arendus

* Ettevõtte kliendikesksuse strateegia
* Ettevõtte kasvuvõimaluste määratlemine
- kliendilojaalsuse analüüs
- kliendiinfo hankimine ja kasutamine
- uute klientide saamine
- kulude suurendamine / vähendamine
- tootearendus
* Äristrateegia analüüs
* Klientide kasumlikkuse analüüs
* Kliendifookuse valik
* Äristrateegia analüüs ja segmendistrateegiate loomine
* Kasumlikkuse analüüs
* Klientide väärtus- ja lojaalsusmudelite loomine ning turunduse, müügi ja teenindusprotsesside kujundamine
* Ettevõtete ühinemisejärgne strateegia, klienditeeninduse protsessi
kaardistamine ja arendamine
* CRM tarkvaraga toetamine ja käivitamine
* Eristumise strateegiad
* Ärimudeli väljatöötamine
* Võimekuse analüüs
* Laienemisvõimalused sise- ja välisturul
* Väärtuspakkumise analüüs
- Kes?
(Kliendid ; Lõpptarbijad ; Müügikanalid)
- Mis?
(Tooted ; Omadused ;
Teenused ; Teenindus)
- Hind?
(Määratlemine ; Võrdlemine ; Testimine)


4. Kliendisuhted


* Kliendisuhete süva-analüüs
* Kliendistrateegia
* Kliendisuhete kasumlikkus
* Kliendisuhete kasumlikkuse analüüs
* Ristmüügi võimalused
* Fookuskliendid
* Kliendisuhete strateegia väljatöötamine
* Õige kliendi väljasselgitamine        
* Kliendisuhete kasumlikkuse suurendamine
* Kliendi vajaduste väljaselgitamine    
* Efektiivse müügitaktika väljatöötamine
* Klientide lojaalsuse suurendamine
* Kasumliku kliendibaasi koostamine
* Lojaalsete klientide väljaselgitamine
* Fookusklientide tegelikud vajadused


5. Ettevõtte kasumi suurendamine

1. Käibe kasv


* Otsene käibe kasv
- uute klientide võitmine
- olemasolevate klientide käibe kasvatamine
- uute toodete / teenuste loomine

* Kaudne käibe kasv
- kaubamärgi tuntuse kasv
- kliendi rahulolu kasv
- kliendi lojaalsuse kasv


2. Kulude vähendamine

* Otsene kulude vähendamine
- kõrgem tootlikkus
- kulude optimeerimine
- väiksem käibekapitali vajadus

* Kaudne kulude vähendamine
- toodete / teenuste kiirem turuletoomine
- vähenenud klienditoe vajadus
- vigade vähendamine


Tellimine:

team@masskampaaniad.net
+372 656 9176
+372 561 89 608
1 tund
50 € / tund

   


Hindadele lisandub käibemaks 20%