"

Liitu postituslistiga

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok

Lahku postituslistist

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok


        Meie põhitegevusalaks on kommertsturundus (Massimeedia) ehk äritegevus - eesmärgiga teenida kasumit ja kasvatada firma väärtust. Meie kõrvaltegevusalaks on sotsiaalne turundus (Massimeedia Heategevusfond) ehk vabatahtliku panuse andmine ühiskonda - eesmärgiga propageerida headust ja heategevust.


Massimeedia on suure südamega turundusfirma. Me annetame 10% kasumist heategevuseks. 10 aastat, 4 riiki, 120 teenust, 50 paketti, 300 toodet, 8 edasimüüjat, 600 promootorit, 5000 ideed, 12 miljonit kontakti.
Meie arengustrateegia on orienteeritud suurele turuhõivele - eesmärgiga luua turundusvaldkonna suurim valik teenuseid ja tooteid.

Teostame peatöövõttu projektijuhtimise meetodil. Peatöövõtjana pakume oma klientidele terviklahendust: vajaduste kaardistamist - eelarvestamist - konkurentsianalüüsi - turunduseelarve, turundus-meedia-hinna-turustus- ja müügiplaanide koostamist - loovidee väljatöötamist - projekti täielikku teostust - järelmaksu.

Oleme klientidele usaldusväärseks, kaasamõtlevaks ja innovaatiliseks partneriks nii kohalikul turul kui ka välisturgudel. Meie slogan "WANT TO PLAY BIG?" on üleskutseks meie klientidele mängima suurelt ja suurtega. Tulenevalt vajadusest saame pakkuda nii sihtrühma põhist turundust kui ka massturundust.

Meie konkurentsieeliseks ei ole hind! Meie konkurentsieeliseks on tipptasemel teenus, mis hõlmab endas parimad võimalikud ideed, lahendused ja tulemused. Meie mitmekülgne toodete ja teenuste valik võimaldab pakkuda meie klientidele turundusvaldkonna suurimat võimalikku arvu tooteid ja teenuseid - tagades sellega kvaliteetsed, kaasaegsed, loovad ja professionaalsed ning tulemuslikud töötulemused.

Meie tuumiku moodustab 5 meeskonnaliiget, kelleks on tegevjuht/loovjuht ja 4 regioonijuhti. Meie toodete-teenuste edasimüügiga tegeleb Baltikumis ja Soomes kokku 8 edasimüüjat. Lisaks kuulub meie tiimi ligi 600 promootorit, s.h kuni 500 Promotüdrukut ja 100 Promopoissi. Aastas teenindame ligi 100 klienti, andes tööd umbes 50-le alltöövõtjale ja 200-le promootorile. Aastas näeb meie reklaame ligi 5 miljonit inimest. Aastas müüme klientide tooteid ja teenuseid ligi poole miljoni euro eest. Tegutseme aastast 2006 - Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Meie peakontor asub Eestis, Tallinnas, kus toimub kõigi 4 riigi juhtimistegevus. Meie klientideks on valdavalt keskmised ja suured, kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted aga ka idufirmad. Massimeedia kuulub (100%) rahvusvahelisele investeerimisfirmale Betnarek B.V. (Reg nr. 9196.77.183.B02).

Meie teenused sisaldavad laialdase levikuga kommunikatsioonivahendite rühma, mis võimaldab tulemuslikult teavitada, suunata ja mõjutada suurimat võimalikku arvu sihtgruppe.

Meie paketid ühendavad klassikalise massimeedia, erimeedialahendused, otseturunduse ja digitaalmeedia ning jaotuvad maksumuse, valdkonna, piirkonna, sissetuleku, ametikoha, haridustaseme, vanuse ja soo põhiselt - mis võimaldab võimalikult täpselt ja kuluefektiivselt tabada soovitud sihtrühmi.

Meie tooted hõlmavad endas nii klassikalisi esitlustarvikuid kui ka eriprojektiga promotsiooni- ja messilahendusi.

Koostame ja haldame maailma suurimat turundusideede ideekausta - koondades tänapäevased ja läbi ajaloo põnevaimad turundusideed - eesmärgiga rakendada neid meie klientide turundustegevuses.

Kokkuleppeliselt teostame ka tulemuspõhiseid komisjonitasu projekte.

Massimeedia Heategevusfond on mitmekülgne ja laiahaardeline, sotsiaalselt ja ühiskondlikult aktiivne heategevusorganisatsioon. Korraldame ja turundame suure ühiskondliku mõjuga sotsiaalprojekte, s.h teavitus-, ennetus- ja annetuskampaaniaid, heategevusüritusi ja sotsiaalseid eksperimente. Investeerime, annetame, sponsoreerime ja aitame leida sponsoreid. Tegeleme heategevusturundusega, s.h heategevustoodete väljatöötamise, turunduse ja müügiga. Koostame muudatusettepanekuid era- ja avaliku sektori juriidilistele isikutele. Sõbraliku abikäe ulatame ka õpilasfirmadele, idufirmadele, tudengiorganisatsioonidele, mittetulundusühingutele ja kodanikualgatustele. Meie kogukond koosneb ligi 100-st heategijast. Meie unistus on saada heategude arvult Eesti suurimaks heategevusorganisatsiooniks. Me usume headusesse. Me usume, et headust on maailmas kõige rohkem. Me usume, et headuse abil on võimalik saavutada kõik mida me soovime. Me usume, et headus on suurim ja igavesti kestev jõud. Me usume, et headus on iga inimese suurim jõud, oskus ja anne. Me usume, et hea inimene on alati õnnelik. Me usume, et heategevus kui elustiil tagab täieliku rahulolu iseenda ja ümbritsevaga. Me usume, et heategija elukutse on maailma hinnatuim amet. Me usume, et heategijad on maailma parimad inimesed. Meie tegevuse saab kokku võtta 2 sloganiga: "Üks heategu päevas" ja "Läbi heateo - Üheskoos edasi". Massimeedia Heategevusfondi haldab MTÜ Massimeedia Heategevusfond (Reg nr. 80380152).