"

Liitu postituslistiga

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok

Lahku postituslistist

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok


        


Agentuurist

Massimeedia
on Baltikumi populaarseim massturundusagentuur
.
Tegutseme aastast 2006 - Eestis, Lätis, Leedus, Soomes.

Meie põhitegevusvaldkonnad on valimiskampaaniad, jaeturundus, üritusturundus, bränditurundus,
sotsiaal- ja heategevuskampaaniad.
Valikuliselt teostame ka tulemuspõhiseid (profit based) projekte.

Pakume peatöövõtjana turundusvaldkonna komplekseimat valikut massimeedia kanalitest, koondades valiku reklaami-, meedia-, loov-, trüki-, disaini-, digi-, PR-, müügi-, ja üritusturundusagentuuri teenustest.


Meie turundusmeetod hõlmab laialdase levikuga kommunikatsioonivahendite rühma, mis võimaldab tulemuslikult teavitada ja mõjutada suurimat võimalikku arvu sihtgruppe, s.h soo, vanuse, pereseisu, haridustaseme, ametipositsiooni, tegevusalade, sissetuleku, linna, maakonna, riigi jaotuse põhiselt.

Agentuuri tuumiku moodustab 4 meeskonnaliiget, kelleks on tegevjuht ja 3 valdkonnajuhti, kelle vahel on jaotatud ligi 100 erinevat turundusteenust. Aastalõikes anname tööd umbes 200-le inimesele.


Heategevusest


Meie suur kirg on teha head, ulatades turundusvaldkonna asjatundjana omapoolse professionaalse ja sõbraliku abikäe neile, kes ei suuda iseseisvalt tagada kompetentset turundustegevust heategevuslike eesmärkide saavutamisel. Iga arve mille väljastame - sellest 5% läheb heategevusliku reservfondi.

Meie heategevuspartneriteks on suure ja olulise mõjuga ühiskondlikud ja mittetulunduslikud organisatsioonid ja ühingud, keda abistame turundustegevusega ja annetuste kogumisega.

Meie heategevust iseloomustavaks sõnumiks on "Läbi heateo - üheskoos edukate tulemusteni".