"

Liitu postituslistiga

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok

Lahku postituslistist

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok


        


Massimeedia on suure turujõuga turundusfirma. Me annetame 10% kasumist heategevuseks.
10 aastat, 4 riiki, 120 teenust, 50 paketti, 300 toodet, 600 promootorit, 12 miljonit kontakti.

Teostame peatöövõttu projektijuhtimise meetodil. Peatöövõtjana pakume oma klientidele terviklahendust: vajaduste kaardistamist - eelarvestamist - konkurentsianalüüsi - turunduseelarve, turundus-meedia-hinna-turustus- ja müügiplaanide koostamist - loovidee väljatöötamist - projekti täielikku teostust - järelmaksu.

Meie tegevusalaks on kommertsturundus (Massimeedia) ja sotsiaalne turundus (Massimeedia Heategevusfond). Massimeedia annetab igakuiselt 10% kasumist Massimeedia Heategevusfondile.

Kommertsturunduse peamised valdkonnad on valimiskampaaniad, jaeturundus, bränditurundus, üritusturundus ja finantsturundus. Kokkuleppeliselt teostame ka tulemuspõhiseid komisjonitasu projekte. 
Oleme tugevaks ja innovaatiliseks partneriks rahvusvahelistele brändidele uutele turgudele laienemisel.
Samuti oleme usaldusväärseks ja kaasamõtlevaks partneriks kinnisvaraarendajatele ja ehitusfirmadele.

Sotsiaalse turunduse valdkonnas 
korraldame ja turundame suure ühiskondliku mõjuga sotsiaalprojekte, s.h teavitus-, ennetus- ja annetuskampaaniaid, heategevusüritusi ja sotsiaalseid eksperimente. Tegeleme ka heategevusturundusega, heategevustoodete väljatöötamise, nõustamise, turunduse, otsemüügi ja distributsiooniga. Vabatahtlikkuse alusel koostame muudatusettepanekuid era- ja avaliku sektori juriidilistele isikutele. Sõbraliku abikäe ulatame ka õpilasfirmadele, idufirmadele, tudengiorganisatsioonidele, mittetulundusorganisatsioonidele ja kodanikualgatustele. Lisaks on meil heatahtlikke inimesi koondav vabatahtlike armee, kuhu kuulub üle Eesti ligi 100 vabatahtlikku.

Meie konkurentsieeliseks ei ole hind! Meie konkurentsieeliseks on tipptasemel teenus, mis hõlmab endas parimad võimalikud ideed, lahendused ja tulemused. Meie mitmekülgne toodete ja teenuste valik võimaldab pakkuda meie klientidele turundusvaldkonna suurimat võimalikku arvu tooteid ja teenuseid - tagades sellega kvaliteetsed, kaasaegsed, loovad ja professionaalsed töötulemused.

Oleme
 populaarne, ambitsioonikas ja laiahaardeline turundusfirma. Meie slogan "WANT TO PLAY BIG?" on üleskutseks meie klientidele mängima suurelt ja suurtega.

Meie tuumiku moodustab 5 meeskonnaliiget, kelleks on tegevjuht/loovjuht ja 4 regioonijuhti. Lisaks kuulub meie tiimi ligi 600 promootorit, s.h kuni 500 Promotüdrukut ja 100 Promopoissi.
Aastas teenindame ligi 100 klienti, andes tööd umbes 50-le alltöövõtjale ja 200-le inimesele. Tegutseme aastast 2006 - Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Meie peakontor asub Eestis, Tallinnas, kus toimub kõigi 4 riigi juhtimistegevus.

Meie teenused sisaldavad laialdase levikuga kommunikatsioonivahendite rühma, mis võimaldab tulemuslikult teavitada, suunata ja mõjutada suurimat võimalikku arvu sihtgruppe.

Meie paketid ühendavad klassikalise massimeedia, erimeedialahendused, otseturunduse ja digitaalmeedia ning jaotuvad maksumuse, valdkonna, piirkonna, sissetuleku, ametikoha, haridustaseme, vanuse ja soo põhiselt - mis võimaldab võimalikult täpselt ja kuluefektiivselt tabada soovitud sihtrühmi.

Meie tooted hõlmavad endas nii klassikalisi esitlustarvikuid kui ka eriprojektiga promotsiooni- ja messilahendusi.