"

Liitu postituslistiga

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok

Lahku postituslistist

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok


        


Massimeedia on suure turujõuga turundusfirma. Me annetame 10% kasumist heategevuseks.
10 aastat, 4 riiki, 120 teenust, 50 paketti, 300 toodet, 600 promootorit, 12 miljonit kontakti.

Meie tegevusalaks on kommertsturundus (Massimeedia) ja sotsiaalne turundus (Massimeedia Heategevusfond). Massimeedia annetab igakuiselt 10% kasumist Massimeedia Heategevusfondile.

Kommertsturunduse peamised valdkonnad on valimiskampaaniad, jaeturundus, bränditurundus, üritusturundus ja finantsturundus. Kokkuleppeliselt teostame ka tulemuspõhiseid komisjonitasu projekte. Samuti oleme usaldusväärseks ja kaasamõtlevaks partneriks kinnisvaraarendajatele ja ehitusfirmadele.

Sotsiaalse turunduse valdkonnas 
korraldame ja turundame suure ühiskondliku mõjuga sotsiaalprojekte, s.h teavitus-, ennetus- ja annetuskampaaniaid, heategevusüritusi ja sotsiaalseid eksperimente. Tegeleme ka heategevusturundusega, heategevustoodete väljatöötamise, turunduse ja müügiga ning muudatusettepanekute koostamisega era- ja avaliku sektori juriidilistele isikutele. Sõbraliku abikäe ulatame ka õpilasfirmadele, idufirmadele, tudengiorganisatsioonidele, mittetulundusorganisatsioonidele ja kodanikualgatustele. Lisaks on meil heatahtlikke inimesi koondav vabatahtlike armee, kuhu kuulub üle Eesti ligi 100 vabatahtlikku.

Teostame peatöövõttu projektijuhtimise meetodil.
Peatöövõtjana pakume terviklahendust ehk kliendi soovide kaardistamist, loovlahenduse väljatöötamist ja hinnapakkumise koostamist ning seejärel projekti täielikku elluviimist.

Meie konkurentsieeliseks ei ole hind! Meie konkurentsieeliseks on pakutavate toodete-teenuste mitmekülgsus - mis võimaldab pakkuda klientidele turundusvaldkonna suurimat võimalikku toodete-teenuste valikut ja tagada kvaliteetsed, kaasaegsed, loovad ja professionaalsed töötulemused.

Oleme
 kõigil tegutsevatel turgudel valdkonna üks populaarseim turundusfirma. Meie tuntuse kasvule aitavad kaasa meie õnnelikud ja edukad kliendid, kes julgevad mängida suurelt ja suurtega.

Meie tuumiku moodustab 5 meeskonnaliiget, kelleks on tegevjuht ja 4 regioonijuhti. Lisaks kuulub meie tiimi ligi 600 promootorit, s.h kuni 500 Promotüdrukut ja 100 Promopoissi.
Aastas teenindame ligi 100 klienti, andes tööd umbes 50-le alltöövõtjale ja 200-le inimesele. Tegutseme aastast 2006 - Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Meie peakontor asub Eestis, Tallinnas, kus toimub kõigi 4 riigi juhtimistegevus. 

Meie teenused sisaldavad laialdase levikuga kommunikatsioonivahendite rühma, mis võimaldab tulemuslikult teavitada, suunata ja mõjutada suurimat võimalikku arvu sihtgruppe.

Meie paketid ühendavad klassikalise massimeedia, erimeedialahendused, otseturunduse ja digitaalmeedia ning jaotuvad maksumuse, valdkonna, piirkonna, sissetuleku, ametikoha, haridustaseme, vanuse ja soo põhiselt - mis võimaldab võimalikult täpselt ja kuluefektiivselt tabada soovitud sihtrühmi.

Meie tooted hõlmavad endas nii klassikalisi esitlustarvikuid kui ka terviklikke promotsiooni- ja messilahendusi.