"

Liitu postituslistiga

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok

Lahku postituslistist

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok


        


Massimeedia on Baltikumi populaarseim massturundusagentuur. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus, Soomes.
Meie põhitegevusalad on valimiskampaaniad, jaeturundus, üritusturundus, heategevuskampaaniad.

Pakume peatöövõtjana turundusvaldkonna komplekseimat valikut massimeedia kanalitest,
koondades valiku reklaami-, meedia-, trüki-, digi-, müügi-, ja üritusturundusagentuuri teenustest.


Meie turundusmeetod hõlmab laialdase levikuga kommunikatsioonivahendite rühma,
mis võimaldab tulemuslikult teavitada ja mõjutada suurimat võimalikku arvu sihtgruppe.

Meie suur kirg on teha head, ulatades turundusvaldkonna asjatundjana omapoolse professionaalse ja sõbraliku abikäe neile, kes ei suuda iseseisvalt tagada kompetentset turundustegevust heategevuslike eesmärkide saavutamisel. Iga arve mille väljastame - sellest 5% läheb heategevusliku reservfondi.

Meie heategevuspartneriteks on suure ja olulise mõjuga ühiskondlikud ja mittetulunduslikud organisatsioonid ja ühingud, keda abistame turundustegevusega ja annetuste kogumisega.

Meie heategevust iseloomustavaks sõnumiks on "Läbi heateo - üheskoos edukate tulemusteni". 

REKLAAMIAGENTUURI TEENUSED
MEEDIAAGENTUURI TEENUSED

* Promotüdrukud
* Üritusturundus
* Live Baar
* Promobike
* Meediapakett
* Promoshop
* E-kampaaniad
* SMS-kampaaniad
* MMS-kampaaniad
* Bluetooth reklaam
* Reklaamtrükiste postitus
* Reklaamtsepeliin
* Vihmavarjuautomaat
* Freecard kaardiboks
* Kujundustööd
* Viirusturundus
* Sotsiaalturundus
* Reklaam installatsioonid
* Partnerturundus
* Reklaammaterjalid
* Visuaalturundus
* Telefonimüük
* Videoturundus
* Fototurundus
* Guerilla turundus
* PromoSegway
* Reklaaminäitlejad
* Brändi esindus
* Promopoisid
* Sponsorlustaotlused

* Meediaplaneerimine
* Sisereklaampinnad
* Välireklaampinnad
* Reklaampinnad internetis
* Tele- ja kinoreklaam
* Raadio- ja audioreklaam
* Velotakso
* Pabermeedia
(ajakirjad, ajalehed, kliendiajakirjad, jne)

 

 

Agentuurist

Agentuur tegutseb aastast 2006 ja tänasel päeval pakub massturundusteenuseid kaubamärgi Masskampaaniad.net nime all. Masskampaaniad.net kuulub rahvusvahelise ettevõtlusgrupi Kaevats Group koosseisu.

Masskampaaniad.net poolt pakutavate massturundusteenuste põhieesmärk on teha Kliendi toode või teenus võimalikult nähtavaks ja tarbitavaks maksimaalselt suurele hulgale rahvamassile ja kujundada Kliendi tootele või teenusele usaldusväärne, hinnatud, mainekas ja nõutud brändi maine, mida inimesed igapäevaselt vajaksid, tarbiksid ja kasutaksid.

Masskampaaniad.net sihtklientuuriks on enamjaolt juba teada ja tuntud tarbekaupu ja teenuseid pakkuvad suurettevõtted, kellega oleme sõlminud pikaajalised ja kahepoolselt tulemuslikud koostöölepingud.

Ettevõtte meeskond on professionaalne, kliendisõbralik ja elujõuline ning vaatamata oma nooruslikkusele tugevate turundusalaste teadmiste ja kogemustega.

Aastate jooksul on ettevõtte populaarseimateks massturundusteenusteks kujunenud eksklusiivne välireklaamteenus Promobike reklaam-masinatel, Promoshopi aktiivse-müügi teenus meie atraktiivsete Promotüdrukute poolt ja taevareklaam Reklaamtsepeliinil. Nõutud on ka e-kampaania ja sms-kampaania masspostitused, ettevõte haldab konkurentsitult suurimat ja mahukaimat kontaktibaasi nii e-mailide kui ka gsm-numbrite näol kogu Baltikumis.

Masskampaaniad.net on rahvusvaheliselt tuntud ilusa ja atraktiivse välimusega A-klassi Promotüdrukute poolest.
Masskampaaniad.net alla kuulub enam kui ligi 450+ Promotüdrukut, mis on konkurentsitult suurim arv Promotüdrukuid kogu Baltikumis. Promotüdrukud aitavad luua Kliendi tootele või teenusele atraktiivse ja visuaalselt ilusa imidži ning kujundada Kliendi toote või teenuse brändile eksklusiivse maine.


Ettevõtte poolt pakutavate teenuste hulka kuulub 60 professionaalset ja mõjuvõimast massturundusteenust,
sealhulgas nii klassikalised kui ka unikaalsed turundusteenused, mis moodustavad suurima võimaliku valiku turundusteenuseid pakkuvate ettevõtete seas kogu Baltikumis.

Oleme võtnud põhisuunaks suurürituste, festivalide ja suurkontsertite turunduse, pakkudes ürituste korraldajatele ja kontsertagentuuridele reklaamialast täisteenust kogu Baltikumis.

Agentuuri oluliseks tugevuseks on oskuslik ja terviklik projektijuhtimise peatöövõtt,
võimaldades pakkuda Klientidele suurima valikuga reklaami- ja meediaagentuuri kompleksteenuseid.

Masskampaaniad.net poolt pakutavate massturundusteenuste eesmärgiks on garanteerida Kliendi tootele või teenusele laialdane igapäevane püsiklientuur.

Masskampaaniad.net kaubamärgi all pakutakse massturundusteenuseid kõigis Balti riikides -
Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.

Agentuurile on omistatud aastast 2012 kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid.Eesmärgid


* Panna rahvas armastama ja igapäevaselt tarbima ning kasutama Kliendi toodet või teenust.
* Teha nähtavaks Kliendi toode, teenus ja kaubamärk võimalikult suurele hulgale rahvamassidele.
* Pakkuda eksklusiivseid, ainulaadseid ja mõjuvõimsaid massturundusteenuseid.
* Saavutada iga teostatava massturundusteenuse puhul maksimaalselt kasumlik ja edukas tulemus.
* Saavutada Kliendi ja Tarbija maksimaalne heaolu ja rahulolu.


Missioon

* Pakkuda uudseid ja innovaatilisi, samas ka üldlevinud võimalusi toodete ja teenuste reklaami edastamiseks massidele.
* Saavutada nõutud, usaldusväärne ja kliendisõbralik ettevõtte positsioon Baltimaades.


Visioon

* Ettevõttel on mainekas ja hinnatud positsioon, millel on oluline koht kõigis kolmes Balti riigis.
* Ettevõte pakub aastaringselt hästi tasustatavat ja huvitavat tööd arvukale töötajaskonnale.
* Ettevõte omab Balti riikide reklaamiturul mahukaimat püsi- ja suurklientide arvu.
* Kõigi kolme Balti riikide filiaaalide laienemine ettevõtte siseselt.
* Ettevõte on tuntud ainult väga edukate ja töötavate massturundusteenuste ja kliendisõbralikkuse poolest.


Mis on massturundus? 


Massturundus on turundusstrateegia, mille korral püütakse rahuldada kogu turu vajadusi.

Massturunduse eesmärk on toote või teenuse massiline turundus ja promotsioon võimalikult suurele rahvahulgale.
Massturundust tootele või teenusele teostatakse peamiselt klassikaliste turunduskanalite kaudu.

massturundusagentuuri Masskampaaniad.net eeliseks paljude teiste reklaami- või meediaagentuuridega võrreldes on lisaks reklaami- ja meediagentuuri täisteenuse pakkumisele ka unikaalsete turundusteenuste pakkumine.


Massturunduse eesmärgid on:


* Tekitada Kliendi tootele või teenusele maksimaalne tarbimisvajadus ja nõudlus.
* Kliendi poolt pakutav toode või teenus võtta kasutusse Tarbija poolt igapäevaselt.
* Toote või teenuse maksimaalne läbimüük.

Statistika näitab, et massturundusteenuseid on tänaseni kasutanud peamiselt erinevaid tarbekaupu ja tarbijateenuseid pakkuvad globaalsed suurettevõtted, kes omavad esindusi ja müügipunkte pea igas riigis.

Ariel, Tide, Colgate, Coca-Cola, Nike, Adidas, Reebok, Microsoft, Apple, HP, Sony, Philips, Marlboro, Red Bull, Heinz, Pampers, Libero, NOKIA, Ticketmaster, Playboy, Dell, MasterCard, Toyota, Audi, BMW, Siemens, jt.